Program dla Polski zmiany w podatku Vat

program dla polski

Ciekawy projekt pod nazwą Program dla Polski zakłada likwidację podatku PIT, który przynosi niewiele wpływu do budżetu państwa, a jest obciążeniem zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców jak i osób inwestujących w dywidenda dużych firm.

Podatki

Program dla Polski zakłada również obniżenie stopy podatku VAT. Proponowana zmiana została przyjęta i bardzo dobrze funkcjonuje w Danii, Chorwacji, Bułgarii, na Litwie, Łotwie i Estonii. W Polsce obecnie funkcjonują następujące stawki VAT: 23%, 8% i 5%. Propozycja, jaka jest przedstawiana obecnie rządzącym politykom zakłada ujednolicenie tych stawek do jednej wynoszącej 21%. Budżet państwa otrzymywałby wpływy wynoszące około 47 miliardów złotych, a jedna stawka ułatwiłaby prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie zawiłe przepisy podatkowe powodują dużo problemów interpretacyjnych zarówno urzędnikom jak i przedsiębiorcom. Niejasne prawo daje możliwość do oszustw na tym podatku, które szacowane są aż na 30 miliardów złotych rocznie. Wprowadzenie jednolitej stawki VAT 21% na pewno spowoduje wzrost cen o 4%. Możliwe, iż pewne towary podrożeją nawet o kilkanaście procent jak część żywności, napoje, usługi budowlane i leki, wszystkie inne towary i usługi, w tym pozostała część żywności, energia elektryczna, woda, benzyna, buty, meble, alkohol i papierosy oraz wszystkie usługi stanieją o 2%.

PIT dla firm

Program dla Polski zakłada, że po wprowadzeniu likwidacji podatku PIT dochody osób pracujących, właścicieli małych firm oraz udziałowców dużych firm wzrosną, o 8% czyli dwukrotnie więcej niż zakładany 4% wzrost cen wynikający z podwyżki lub ujednolicenia VAT. Przy jednolitej stawce VAT, która tak samo będzie obciążać podatkiem towary i usługi, ich spożycie stanie się zgodne z prawdziwymi potrzebami konsumentów. Ponadto, producenci różnych rodzajów dóbr będą mieć na rynku równe szanse. Wśród produktów, na które obowiązuje obecnie obniżona stawka VAT, przez co ich cena jest zaniżona, znajdują się pewne kategorie żywności. Z tego powodu, żywność ta jest nadmiernie spożywana, a co gorsza nawet wyrzucana. Ujednolicenie stawki VAT bardzo to ograniczy.
program dla polskiProgram dla Polski jest za wprowadzeniem jednej składki na ZUS. Wprowadzenie jednej składki na ZUS dla wszystkich byłoby ogromnym uproszczeniem systemu ubezpieczeń społecznych i sposobu pobierania podatków. System zbierania składek na ZUS jest skomplikowany i nieracjonalny ze wszystkich innych podatków. Pochłania nie tylko najwięcej czasu, ale również pieniędzy przedsiębiorców i państwa. Właściciele małych firm i rolnicy musieliby płacić składkę od podstawy równej ich dochodowi, nie większej niż 60% średniej płacy. Zmieniłoby to obecnie funkcjonujący przepis, że małe firmy musi opłacić ZUS nawet wtedy, gdy nic nie zanotowały przychodów. Zmiany w przepisach dotyczących składek ZUS pozwoliłyby pracownikom otrzymywać wszystkie pieniądze, jakie mają zagwarantowane w umowie o pracę czy innej umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą takiej jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Pan Lotto